Prawo karne i karne skarbowe

Oferujemy fachową pomoc Klientom w sprawach karnych (w tym przestępstw gospodarczych), karno-skarbowych i z zakresu wykroczeń, pełniąc funkcję obrońców oraz pełnomocników osób pokrzywdzonych przestępstwami. Podejmujemy czynności procesowe zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania (Policja, Prokuratura), w postępowaniu przed sądami karnymi, jak również na etapie postępowania karnego wykonawczego (np. w sprawach o dozór elektroniczny bądź warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary). Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w obronie klientów w szczególności sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, karnych skarbowych, wykroczeń komunikacyjnych, oraz przestępczości narkotykowej.

Powrót