Własność intelektualna

Regulacje prawne, dotyczące ochrony własności intelektualnej, zawierają w sobie zagadnienia z wielu różnych gałęzi prawa, takich jak prawo autorskie, patentowe i wynalazcze czy prawo cywilne. Z tych właśnie względów, świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa własności intelektualnej do problemu należy podejść kompleksowo, będąc wyposażonym w wiedzę praktycznie interdyscyplinarną. Taką właśnie pomoc uzyska w naszej kancelarii każda osoba fizyczna, prawna lub przedsiębiorca, którego prawa autorskie mają podlegać ochronie. Posiadamy zespół radców prawnych i adwokatów wykształconych wszechstronnie i doświadczonych w działalności w wielu dziedzinach prawa, w tym właśnie w ochronie własności intelektualnej. Wśród naszych prawników są takżepracownicy naukowi zajmujący się właśnie problematyką praw autorskich.

Pomożemy naszym klientom w ochronie ich praw autorskich przed naruszeniem, a w sytuacji, gdy do naruszenia dojdzie, będziemy reprezentować naszych klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Posiadamy również wiedzę, która zapewni skuteczne i profesjonalne reprezentowanie naszych Klientów przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Z punktu widzenia autorów i posiadaczy autorskich praw majątkowych i osobistych bardzo istotna jest umiejętność udzielenia przez prawnika profesjonalnej porady w zakresie ochrony ich utworów czy sposobie uzyskania licencji, patentu, znaku towarowego itd. Nasza kancelaria jest w stanie podjąć się takiej pomocy i odpowiedzieć na pytania o możliwość przeniesienia praw autorskich, czasu ich trwania, wygaśnięcia lub sposobu na zapewnienie ich pełnej ochrony.

Będąc świadomi coraz większej aktywności autorów i twórców w cyberprzestrzeni oferujemy także doradztwo i obsługę przedsiębiorców w zakresie ochrony stworzonych przez nich programów komputerowych lub elektronicznych baz danych.

Powrót