RODO

Aktualizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wywołana wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wymusiła dostosowanie wszelkich przedsięwzięć do zasad gwarantujących najwyższy możliwy stopień zabezpieczeń.

Kompleksowe wdrożenie prawidłowych procesów jest każdorazowo zależne od specyfiki danej działalności. Treść rozporządzenia unijnego nie zobowiązuje podmiotów, które przetwarzają dane osobowe do dokonywania konkretnych czynności – zastrzegając jednak, że podmioty te zobowiązane są do takiego działania, które w sposób optymalny będzie zabezpieczało podstawowe prawa i wolności jednostek. Indywidualny model funkcjonowania każdego przedsiębiorcy wymaga zatem, by przygotowane dla niego rozwiązania stały się jednym z elementów codziennej pracy, a nie kolejnym uciążliwym obowiązkiem.

Doświadczenie naszego zespołu gwarantuje, że procesy oraz pełna dokumentacja przygotowane w wyniku przeprowadzonego audytu zgodności z normami unijnymi będą w odpowiedni sposób zabezpieczały przedsiębiorcę nie tylko przed sankcjami i roszczeniami, ale także przed uchybieniami, które mogłyby doprowadzić do zagrożenia powstaniem takich sankcji. Przygotowane i przeprowadzone przez naszych prawników szkolenia pozwolą Państwu na bezproblemowe oswojenie się ze wszystkimi treściami mającymi zastosowanie w Państwa indywidualnej sytuacji gospodarczej.

Powrót