Michał Chmielowski

Radca prawny | Wspólnik

Michał Chmielowski

Specjalista w zakresie postępowań sądowych. Jako pełnomocnik nie boi się spraw trudnych, w tym postępowań nagłośnionych przez media.

W swojej praktyce zawodowej m.in. przez wiele lat zajmował się prowadzeniem procesów sądowych, w szczególności o charakterze windykacyjnym, dla jednego z największych w Polsce dostawców energii elektrycznej.

Od wielu lat zajmuje się także problematyką służebności przesyłu, w tym reprezentuje właścicieli nieruchomości w sporach z gestorami linii przesyłu mediów, będąc w tym zakresie znanym i cenionym w całym kraju autorytetem.

Specjalizuje się w prawie dotyczącym nieruchomości, odpowiedzialności za czyny niedozwolone i z tytułu nienależytego wykonywania i niewykonywania zobowiązań.

Powrót
 • Jacek Małecki

  Jacek Małecki

 • Michał Chmielowski

  Michał Chmielowski

 • Jakub Grajzer

  Jakub Grajzer

 • Jan Łuczak

  Jan Łuczak

 • Michalina Owsińska

  Michalina Owsińska

 • Olga Pawelska

  Olga Pawelska

 • Adam Grzyb

  Adam Grzyb

 • Marta Musiałkiewicz

  Marta Musiałkiewicz

 • Julita Jabłońska

  Julita Jabłońska

 • Piotr Lewandowski

  Piotr Lewandowski

 • Paweł Kołaczek

  Paweł Kołaczek

 • Jakub Kochanowski

  Jakub Kochanowski

 • Katarzyna Wasilewska

  Katarzyna Wasilewska