Odszkodowania

Podejmujemy działania mające na celu uzyskanie w sposób jak najszybszy i najbardziej skuteczny dla naszych Klientów odszkodowań zarówno za szkody na osobie, jak i na mieniu. Możemy zapewnić pomoc prawną w zakresie odszkodowań z ubezpieczenia na życie, ubezpieczeń majątkowych, a także z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC), np. za tzw. błędy lekarskie, za szkody z czynów niedozwolonych czy nienależytego wykonania umowy. Nasi prawnicy reprezentować mogą Klientów zarówno w mediacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak i w toku postępowań sądowych.

Powrót