Prawo pracy

Adwokaci i radcowie prawni z naszej kancelarii świadczą pomoc prawną wszelkim stronom stosunku pracy, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, a także różnego rodzaju organizacjom zrzeszającym pracodawców lub pracowników, np. związkom zawodowym. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty związane ze stosunkiem pracy, takie jak umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, a także akty wewnątrzzakładowe. Wspieramy i doradzamy w toku sporów zbiorowych. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracyjnymi, Państwową Inspekcją Pracy czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Powrót