Postępowanie sądowe i administracyjne

Skierowanie sprawy spornej przed sąd czasem jest nieuniknione. W takiej sytuacji najlepiej mieć przy sobie kogoś, kto profesjonalnie, posiadając potrzebną wiedzę jak najkorzystniej zaprezentuje nasze interesy. Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w postępowaniach sądowych i administracyjnych, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie. Na prośbę Klienta wszczynamy i prowadzimy postępowania przed sądami oraz reprezentujemy ich przed organami administracyjnymi. Reprezentujemy i wspieramy naszych Kientów także w sytuacjach, w których sprawy wytaczane są przeciwko nim.

Powrót