Infrastruktura przesyłowa

Doradzamy w kwestiach, związanych z tworzeniem infrastruktury przesyłowej oraz jej eksploatacją. Reprezentujemy tak gestorów sieci przesyłowych, jak i właścicieli nieruchomości, przez które sieci takie przebiegają, w sporach dotyczących posadowienia i funkcjonowania sieci przesyłu na nieruchomościach. Prowadzimy sprawy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu oraz sprawy z tymi służebnościami związane. Nasi prawnicy w sposób profesjonalny zajmują się także reprezentacją w innych postępowaniach sądowych i administracyjnych, dotyczących infrastruktury przemysłowej.

Powrót