Restrukturyzacje i doradztwo w zarządzaniu

W celu zabezpieczenia przedsiębiorstw, prowadzonych przez naszych Klientów, przed kryzysami i niepowodzeniami ekonomicznymi nasi, prawnicy przygotują analizy i procedury restrukturyzacyjne. Dzięki doświadczeniu zdobytemu poprzez współpracę z przedsiębiorcami funkcjonujących w różnych branżach, dobrze wiemy jakie rady i sposoby stosować w danej sytuacji i jak pomóc Klientom w wyjściu z kryzysu. Przy długofalowej współpracy z firmą jesteśmy w stanie szybko zareagować na wszelkie niepokojące zmiany, a tym samym ustrzec Klienta przed negatywnymi skutkami o charakterze prawnym i ekonomicznym. W sytuacjach kryzysowych możemy prowadzić postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Wśród prawników kancelarii są syndycy licencjonowani i doradcy restrukturyzacyjni.

Powrót