Compliance

Działalność gospodarcza, niezależnie od tego, czy prowadzi ją jednoosobowo przedsiębiorca, czy też w ramach spółki prawa handlowego, wymaga stałego śledzenia zmieniających się przepisów prawa i dokonywania okresowych zmian w organizacji w dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia prawnego. Stałe wsparcie zespołu kompetentnych prawników, którzy na bieżąco poddają analizie aktualny stan prawny, jest nie do przecenienia. Dzięki naszemu wsparciu nasi Klienci mogą skupić się na tym, co dla nich najistotniejsze - na prowadzeniu swojego biznesu.

W ramach usług typu „compliance” oferujemy bieżącą kontrolę zgodności z przepisami działalności przedsiębiorstwa, optymalizację procedur funkcjonujących w Państwa organizacji, tworzenie wszelkiego rodzaju polityk, regulaminów, instrukcji i innych aktów o charakterze wewnętrznym, korporacyjnym, weryfikację umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także dbałość o ochronę informacji poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wierzymy, iż jedynie doskonała znajomość biznesu, ukierunkowanie na indywidualne potrzeby naszych Klientów i najwyższy stopień profesjonalizmu sprawią, że nasi Klienci będą mieli poczucie, że ich prawnicy działają jak sprawny, niezawodny „system przeciwpożarowy”. Naszą rolą jest bowiem nie dopuścić do „pożaru” w firmie naszego Klienta. Stąd też reagujemy zawczasu, przewidujemy możliwe konsekwencje prawne, zabezpieczamy najlepiej pojęty interes Klienta i sygnalizujemy potencjalne ryzyka.

Powrót