Sprawy prywatne

Życie osobiste każdego z nas niejednokrotnie stwarza sytuację, w której konieczna jest pomoc prawnika. Oferując obsługę biznesu, nie zapominamy jednocześnie o klientach indywidualnych, dla których ich sprawa karna, rodzinna czy spadkowa stanowi niejednokrotnie najważniejszą sprawę w życiu. Zdajemy sobie sprawę, że wizyta w sądzie bądź w prokuraturze, konieczność załatwienia sprawy u notariusza, czy też rozwód albo śmierć bliskiej osoby, stanowi trudny i stresujący moment w życiu osoby, która nie dysponuje specjalistyczną wiedzą o prawie. W takiej sytuacji bierzemy na siebie ciężar poprowadzenia całej sprawy w oparciu o posiadane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw prywatnych.

Dbając o najwyższy poziom profesjonalizmu, wrażliwości i wymaganej dyskrecji, adwokaci i radcy prawni z naszej Kancelarii fachowo przeprowadzą naszego Klienta przez całą sprawę rodzinną lub spadkową. Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych, z zakresu regulowania władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dziećmi. Oferujemy wsparcie prawne we właściwym ułożeniu sytuacji prawnorodzinnej naszego Klienta. Kierując się powyższymi wartościami, zapewniamy także kompleksową pomoc prawną w każdej sprawie spadkowej. Dzięki bieżącej współpracy z kancelarią notarialną, oferujemy sprawne i w pełni skoordynowane przeprowadzenie spraw wymagających dokonania czynności notarialnych.

Adwokaci z naszej Kancelarii posiadają także duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach karnych - zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (przed organami ścigania), sądowego, jak i wykonawczego (w odniesieniu do skazanych odbywających wymierzoną karę). Dysponujemy bogatą praktyką nie tylko w typowych sprawach karnych, ale również w zakresie przestępstw gospodarczych (tzw. „białe kołnierzyki”) czy wykroczeń (ze szczególnym uwzględnieniem wykroczeń drogowych). Wspólnie z klientem szczegółowo omawiamy każdy aspekt sprawy, proponując najlepszą strategię procesową, wspierając się przy tym naszą znajomość funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Powrót