Ochrona danych osobowych

Obecne realia, wynikające tak z regulacjo polskiego prawa jak i prawa wspólnotowego, wymagają od każdego prowadzącego działalność gospodarczą bądź innego rodzaju aktywność na rzecz drugiego człowieka (w tym np. w postaci związku wyznaniowego) znajomości i stosowania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Szeroki zakres zastosowania regulacji prawnych obejmujących powyższą materię sprawia, że pomoc prawnika wydaje się w wielu przypadkach nieodzowna.

Zespół naszej Kancelarii dysponuje wyspecjalizowanym zespołem prawników świadczących pomoc w zakresie efektywnego wdrażania przepisów unijnych i krajowych dotyczących ochrony danych osobowych (w tym RODO). Jesteśmy gotowi zapewnić naszym Klientom funkcjonowanie na rynku jako przedsiębiorcy i pracodawcy w zgodzie z wszelkimi wymogami przewidzianymi w odpowiednich aktach prawnych. Szeroka znajomość realiów funkcjonowania biznesu i specyfiki organizacji pozarządowych (w tym związków wyznaniowych) pozwala nam na zaproponowanie właściwych i efektywnych rozwiązań oraz sygnalizację potencjalnych ryzyk.

Na życzenie Klienta wskazujemy ewentualne uchybienia w zakresie ochrony danych osobowych, a także proponujemy konkretne rozwiązania dopasowane do specyfiki Państwa działalności. Organizujemy również szkolenia dla personelu z zakresu ochrony danych osobowych.

Powrót