Piotr Jażdżyk

Aplikant radcowski

Piotr Jażdżyk

Specjalizuje się w szerokorozumianym prawie gospodarczym – prawie cywilnym, prawie handlowym, oraz prawnoadministracyjnych aspektach funkcjonowania firm. Jego szczególnym zainteresowaniem jest problematyka sukcesji pomiędzy członkami rodziny w przedsiębiorstwach.

W praktyce zawodowej poświęca się kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. Od 2016 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. 

Powrót
 • Jacek Małecki

  Jacek Małecki

 • Michał Chmielowski

  Michał Chmielowski

 • Jakub Grajzer

  Jakub Grajzer

 • Jan Łuczak

  Jan Łuczak

 • Michalina Owsińska

  Michalina Owsińska

 • Olga Pawelska

  Olga Pawelska

 • Adam Grzyb

  Adam Grzyb

 • Julita Jabłońska

  Julita Jabłońska

 • Piotr Lewandowski

  Piotr Lewandowski

 • Piotr Jażdżyk

  Piotr Jażdżyk

 • Dominik Gajda

  Dominik Gajda

 • Marta Musiałkiewicz

  Marta Musiałkiewicz

 • Paweł Kołaczek

  Paweł Kołaczek

 • Jakub Kochanowski

  Jakub Kochanowski

 • Katarzyna Wasilewska

  Katarzyna Wasilewska